Практичний психолог Ринтюк С.В.

папірцак244
  • Ринтюк Світлана Володимирівна
  • Освіта: вища
  • Посада: практичний психолог
  • Стаж: 2 роки
  • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст"

У своїй діяльності практичний психолог керується  Етичним кодексом психолога України, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освітою, міжнародними правовими актами, загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положенням про психологічну службу в системі освіти України”, „Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, „Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року”, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, цією інструкцією.

Основні завдання практичного психолога:

  • допомога родині в проблемах, пов'язаних з навчанням, вихованням, доглядом за дитиною. Посередництво між різними фахівцями й організаціями (установою освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури тощо); 
  • допомога дитині в подолані причин, які негативно впливають на її успішність та відвідування ДНЗ. Розпізнавання та діагностика, сприяння подальшому вирішенню проблем, важких життєвих ситуацій, які стосуються інтересів дитини. Запобігання серйозним та складним ситуаціям, які впливають на розвиток дитини;
  • профілактика правопорушень, девіантної поведінки дітей, у тому числі алкоголізму, наркоманії, куріння, ранніх статевих стосунків. Пропаганда здорового способу життя. Залучення дітей, батьків та громадськості до організації та проведення педагогічних заходів, акцій. Організація соціально значимої діяльності дітей у соціумі (дозвілля, відпочинок, заходи). Включення в процес творчості, підтримка соціальної ініціативи;
  • індивідуальне та групове консультування дітей та дорослих, батьків, педагогів та адміністрації з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій виховання дітей у сім’ї;
  • організація дітей і дорослих, сприяння налагодженню нормальних міжособистісних взаємовідносин у сім’ї, дитячих та дорослих колективах. Допомога педагогам у вирішенні конфліктів з дітьми.

Вітаємо, Вас!

Ви тут: Головна Практичний психолог Ринтюк С.В.