Аналіз методичної роботи

  

  Аналіз методичної роботи в Сквирському ДНЗ № 1 "Світанок"  за 2012 - 2013 н.р.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2012/2013 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. Здійснення навчально-виховної, корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання пріоритетних завдань:

 1.Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільного навчального закладу.

 2. Розвиток рухової активності в дошкільників засобами ігрової діяльності.

  Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як педагогічна рада, творча група, колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу. Педагоги дитсадка переконалися, що активне впровадження в роботу з дітьми таких інноваційних педагогічних технологій як: « Використання елементів методики Любомири Калуської» ( вихователь ясельної групи Бусол Л.П.), « Використання елементів системи Марії Монтессорі» ( вихователі логопедичної групи Ільченко Л.В., Онищук Н.П. ), «Теорія розв’язання винахідницьких завдань» ( вихователь різновікової групи Луценко О.А.), « Використання комп’ютерних ігор в роботі з дітьми дошкільного віку» ( вихователь Чернега Н.С.), «Казкотерапія як форма корекційної роботи з дошкільниками» ( практичний психолог Ринтюк С.В.) розвиває у дітей усне зв’язне мовлення, сприяє формуванню уявлень про навколишній світ через дидактичні ігри за народознавчими мотивами, мислення, вихованню творчої особистості готової до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності. Важливим акцентом у проведенні даної роботи стало оформлення педагогами папок, ширм з матеріалом по використанню інноваційних технологій в навчально – виховному процесі, участь у роботі методичного об’єднання для вихователів середніх, старших груп на тему: « Впровадження інноваційних технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів», проведення відкритих занять: « Пригоди у лісі» (вихователь Бусол Л.П., ясельна група), « Троє у Простоквашіно» ( вихователі Ільченко Л.В., Чернега Н.С. логопедична група), «Мандрівка Всесвітом» (вихователь Луценко О.А., різновікова група), казкотерапевтичне заняття зі старшими дошкільниками « У Світі казки» ( практичний психолог Ринтюк С.В.). Розвиваючи в дошкільників почуття ритму за методикою К. Орфа музкерівник Фартушна О.О., формує в них емоційно – чуттєву сферу психіки ( тонкість, чуйність, вміння через музичне мистецтво пізнавати глибину душевних переживань. Велику увагу музкерівник Фартушна О.О. приділяє музикуванню з акомпанементом звучащих жестів. Проводить ігри з дітьми під час яких навчала їх відтворювати звуки оплесками, притупами, клацання язиком, пальцями).

Упродовж 2012/2013 навчального року педагоги Бусол Л.П., Ільченко Л.В., Луценко О.А., Чернегою Н.С. спільно зі старшою медичною сестрою Фіцою Т.В. провели відкриті заходи з розвитку рухової активності в дошкільників засобами ігрової діяльності, а саме : спортивні розваги «Мій тато найкращий», «Джунглі», «Пригоди у лісі». Вихователі усіх вікових груп планували і проводили рухливі ігри на заняттях, прогулянках та в повсякденному житті це: рухливі ігри спортивного характеру «Хто швидше», « Швидко переклади м’яч», «Хто швидше до прапорця», « Хто краще стрибне», танцювального – «Потанцюємо як каченята», «Ти моя пір’їночка», народні рухливі ігри «Гуси –Лебеді», «Куці – баба», «Сірий кіт», «Лис» тощо. Слід відмітити проведення на належному методичному рівні рухливих ігор в логопедичній групі вихователями Ільченко Л.В., Чернегою Н.С., які широко використовують в рухливих іграх іграшки, картинки, загадки, вірші, заклички та інші малі художні жанри, атрибути (шапочки – маски казкових персонажів), спортивний інвентар. Під час рухливих ігор педагоги вчили дітей дотримуватися правил гри, виховували витримку , морально – вольові якості, закріплювали основні рухи (ходьба, біг, стрибки тощо). Велика увага протягом минулого 2012 – 2013 навчального року приділялась плануванню навчально – виховного процесу за державною Базовою програмою «Я у Світі» та програмою розвитку навчання та виховання старших дошкільників «Впевнений старт». Календарне планування роботи з дітьми здійснювалося за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку. Основними формами організації дітей були: спеціально-організована розвивально-виховна зайнятість, ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, розваги, свята, гуртки тощо. Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Педагогічний колектив відмовився від загальноприйнятих критеріїв оцінювання рівня розвитку і навченості дітей, таких як «високий», «середній», «низький», або «достатній», «недостатній» тощо. Єдиним критерієм оцінювання був успіх дитини – реальний та очікуваний, тобто вже сформовані навички та «зона найближчого успіху». Щокварталу вихователі всіх вікових груп заповнювали табель успіху дитини. Це давало можливість відслідковувати як реальні успіхи дитини, так і потенційні, які окреслюють коло необхідних навчальних і виховних дій.  Табель містить показники досягнень дошкільників за усіма основними лініями розвитку. Кожна лінія розвитку інтегрує у собі головні якості і вміння, вивчення і оцінювання яких не потребує від дорослого спеціальних діагностичних процедур. Провідним діагностичним методом, який використовували вихователі для заповнення табеля, є педагогічне спостереження.

 Зведений табель засвоєння дітьми Базової програми

 « Я у Світі» та «Впевнений старт» (старший дошкільний вік)

 

з/п

Вікова група, кількість

обстежених

ХЕ

К

Ф

СМ

ЕЦ

П

М

1

 

Раннього віку «Ромашки»

( 18   дітей)

VV

10

10

10

8

10

8

8

V

8

8

8

10

8

10

10

2

Молодшого дошкільного віку «Пізнайко»

(4-й     р.ж.,

20 дітей )

VV

15

12

15

9

11

13

9

V

5

8

5

11

9

7

11

3

Старшого дошкільного віку «Бджілка»

(7 дітей)

VV

7

7

7

3

7

2

3

V

_

_

_

4

3

5

4

4

Старшого

дошкільного віку «Пізнайко»

(5-й р.ж.,

15 дітей)

VV

13

15

13

7

15

6

6

V

2

_

2

8

_

11

11

5

Старшого дошкільного віку «Чорнобривчики»

(7   дітей)

VV

7

6

7

3

7

3

4

V

_

1

-

4

3

4

3

6

Молодшого

дошкільного віку

«Чорнобривчики»

(18 дітей)

VV

10

12

13

7

12

8

7

V

8

6

5

11

6

10

11

 

Примітки: VV – досягнув успіху; V – на шляху до успіху.

 Як видно з таблиці, пізнавальна, мовленнєва та соціально-моральна лінії розвитку потребують доопрацювання шляхом здійснення індивідуальної роботи з дошкільниками під час літнього оздоровчого періоду. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» за якими в 2012-2013 н. р. працювали всі вікові групи. Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2012-2013 навчальному році було атестовано 2 педагога. За результатами атестації вихователю Чернезі Н.С. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, звання «вихователя – методиста», а вихователю Луценко О.А. встановлено ІІ – кваліфікаційну категорію. На особливу увагу заслуговує участь вихователя Луценко О.А. у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників, яка стала переможцем І етапу конкурсу «Вихователь року» та учасником ІІ етапу конкурсу. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: комплект «Зразковий дошкільний начальний заклад», який містить фахові журнали « Вихователь – методист», «Практика управління дошкільним закладом», «Медична сестра», « Музичний керівник», «Практичний психолог» та «Коза диск» із шаблонами документів закладу освіти. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради: "Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості" (серпень), " Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільного навчального закладу" (грудень), "Розвиток рухової активності дошкільників засобами ігрової діяльності" (лютий), "Підведемо підсумок роботи" (травень), семінар – практикум "Розвиток рухової активності в старших дошкільників засобами ігрової діяльності" (лютий), колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

- не всі педагоги брали активну участь;

- оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

 Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з безпеки життєдіяльності дітей «Юний рятівник» під керівництвом вихователів Ільченко Л.В., Луценко О.А, Чернеги Н.С. та гурток з розвитку у дітей усного зв’язного мовлення « Сплюшка – Веселушка» - вихователь Бусол Л.П. Протягом навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі району. В січні 2013 року на базі ДНЗ був проведений районний семінар–практикум для вихователів старших та середніх груп: «Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільного закладу». Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до їх підготовки та проведення.

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
 3. Рівень розвитку дітей.

  Адаптаційний період 19 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

 Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

 - взаємовідносини з дітьми;

 - гра;

- сон;

- поведінка з батьками;

- реакція дитини на нових людей;

- мовленнєва діяльність;

- апетит.

 Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій. Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

- спостереження;

- анкетування;

- бесіди;

- консультації;

- вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

- соціометрія;

- проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний

  диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

 Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом другого півріччя 2012-2013 н.р. у ДНЗ №1 продовжувала роботу логопедична група. Завдяки участі батьківського активу, вихователів Ільченко Л.В., Чернеги Н.С., Онищук Н.П., в кабінеті вчителя - логопеда та логопедичній групі створені належні умови для проведення корекційно – відновлювальної роботи з дітьми. Результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 19 дітей, які відвідували логопедичну групу 7 дітей (шестилітки) пішли до школи без дефектів мовлення, 12 дітей (5 року життя) залишилися на повторний курс. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом 2012-2013 н.р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи. Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. Свої досягнення старші дошкільники продемонстрували під час проведення Всеукраїнського фестивалю «Гармонія руху» та «Сузір’я талановитих дошкільнят», музичних свят, розваг звіту гурткової роботи і були нагородженні почесними дипломами та пам’ятними подарунками.

Враховуючи аналіз методичної роботи ДНЗ № 1 «Світанок» у 2013-2014 н.р.,   педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

              1.Виховання творчої, здорової особистості шляхом використання інноваційних та інформаційно - комунікаційних технологій в освітньому процесі

                2.Організація роботи з батьками в сучасному дошкільному закладі

   

  Аналіз методичної роботи в Сквирському ДНЗ № 1 "Світанок" за 2011 - 2012 н.р. 

  IMG 4228

   В 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив  активно  працював над реалізацією науково – методичної проблеми дошкільного навчального закладу: «Формування пізнавальної сфери в дошкільників на засадах активного  використання сенсорних ігор і вправ». В дошкільному навчальному закладі за цей рік продовжувалася робота по впровадженню та реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт».  Протягом цього навчального року вихователі під керівництвом завідуючої Онищук Н.П. планомірно працювали, намагаючись створити розвиваюче середовище, накопичували навчально-дидактичну базу, яка б відповідала вимогам і завданням, які ставить перед освітянами Базова програма «Я у Світі». Тому великої значимості надавалося професійному росту вихователів. В ДНЗ № 1 «Світанок» із 10 педагогів працюючих  6 мають вищу освіту. Серед них 4 педагоги мають «вищу категорію», 1 – «І категорію», 1 – «ІІ категорію»,  4 вихователі мають 15 кваліфікаційний розряд. На сьогоднішній день в дошкільному закладі 4 педагога, які мають педагогічне звання «вихователь-методист» і 1 педагог нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Протягом 2011-2012 навчального року педагогічні працівники: Бусол Л.П., Ільченко Л.В., Смажненко Н.П., Онищук Н.П. пройшли курси підвищення кваліфікації в Білоцерківському КОІПОПК. Методичним кабінетом була спланована різноманітна навчальна, просвітницька, практична робота з педагогічним колективом, батьками, учителями початкових класів та дітьми дошкільного закладу, з метою  підвищення професійної компетентності та рівня кваліфікації, шляхом методичної роботи, самоосвіти, курсів підвищення кваліфікації в Білоцерківському КОІПОПК та методичних об’єднань міста. З цією метою були проведені різноманітні методичні заходи, а саме:  педагогічні ради: «Шляхи організації навчально – виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості»,  «Формування пізнавальної сфери в дошкільників на засадах активного використання сенсорних ігор і вправ», « Сучасні підходи до створення розвивального середовища в умовах дошкільного навчального закладу», семінари, семінари-практикуми: «Використання предметно-ігрового середовища в навчально – виховному процесі», «Особливості проведення сенсорних ігор та вправ з дошкільниками», відбулася презентація творчою групою педагогів самостійно напрацьованих матеріалів: «Використання дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дошкільників», «Логіко –математичні ігри в роботі зі старшими дошкільниками  як засіб формування логічного мислення» та інше. Упродовж року вихователі впроваджували в навчально – виховний процес інноваційні технології: елементи системи Марії Монтессорі, ТРВЗ, елементи методики Л.Калуської, методики К.Орфа «Дитина і довкілля». Вивчено та впроваджено в роботу з дітьми досвід роботи вихователів Бусол Л.П. «Використання дидактичних ігор за народознавчими мотивами в роботі з дітьми раннього віку» та Онищук Н.П. «Роль сенсорного виховання у розумовому розвитку дітей дошкільного віку». Вихователями Ільченко Л.В. та Чернегою Н.С. розроблені навчально-методичні посібники «Логіко – математичні ігри в роботі зі старшими дошкільниками як засіб формування логічного мислення», «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку: інтегрований підхід». Для вирішення поставлених завдань ведеться робота по створенню спрямованого творчого освітньо-виховного середовища. В усіх  вікових групах вихователі створили для навчальної та ігрової діяльності дошкільників осередки: конструктивно – будівельних, сенсорних, сюжетно – рольових, театралізованих, настільно – друкованих ігор та ігор з піском і водою. Осередки для самостійно – художньої, пошуково – дослідницької діяльності, мрій і фантазій, руховї активності дітей та інші. До кожного відповідного осередку придбали іграшки, ігри природний матеріал, спортивний інвентар та ін. В  практиці роботи з дітьми широко використовується  предметно – ігрове середовище.  Саме з цього напрямку  були проведені відкриті заходи в   кожній віковій групі: інтегровані заняття для дітей раннього віку «Сорока – ворона» (вихователь Бусол Л.П.), гра – подорож «У зайчика в гостях»  (молодша група вихователь Смажненко Н.П), інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?» (середня група вихователь Луценко О.А.), міні –  заняття з використанням сенсорних ігор і вправ «Скринька відчуттів», «Ниточки для кульок», «Розклади фігурки по будиночках»(старша логопедична група вихователь Ільченко Л.В.)  

  Вітаємо, Вас!

  Ви тут: Головна Освітні програми Аналіз методичної роботи