Освітні програми

Освітні програми за якими працює заклад освіти в 2017-2018 навчальному році:
Інваріативна складова:

 Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за загальною редакцією О.В.Низковської

9789666346288 price cmszoom 241x349

та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку

« Впевнений старт» за загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко

 Рекомендована Міністерством освіти і науки України, 2017 р.

 

literature 1330615401

Варіативна складова:

батьківщина

про себе

грайлик 2

радість1

 

   Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок комбінованого типу) № 1 «Світанок» з вересня місяця 2013 року розпочав свою роботу за комплексною регіональною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Мета програми « Українське дошкілля» - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років. Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Цікавим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність.

З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку , Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами:

• «Фізичний розвиток»,

• «Пізнавальний розвиток»,

• «Мовленнєвий розвиток»,

• «Художньо-естетичний розвиток»,

• «Ігрова діяльність».

У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей. Ця програма рекомендована для всіх, хто здійснює освітню діяльність дітей старшого дошкільного віку. При цьому, педагоги вільні у вияві творчого підходу до вибору методів і прийомів виховного процесу.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 1 «Світанок».             

ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ НА 2012 -2013 Н.Р.

 

План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над всебічним  розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

 I. Методична робота ведеться згідно річного плану у слідуючих напрямках: 

 • Формування пізнавальної сфери в дошкільників на засадах активного   використання сенсорних дидактичних ігор та вправ.
 • Формування у дошкільників здоров`язберігаючої компетентності. 
 • Викориситання інноваційних форм взаємодії дошкільного навчального закладу та родини. 
 • Формування у дошкільників комунікативних, пізнавальних, творчих здібностей, шляхом використання мовних ігор і вправ за методикою К. Орфа. 

Пріоритетні завдання:

 •  здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;
 •  вживати заходи по організації роботи з дітьми п’ятирічного віку;
 •  здійснювати методичний супровід впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
 •  впровадження в роботу дошкільного навчального закладу  інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти, нових форм організації дошкільної освіти.

Напрямки роботи ДНЗ:

 •  художньо-естетичний;
 •  інтелектуально-комунікативний;
 •  сенсорне виховання;
 • підготовка дітей до навчання у школі.
 • Педколектив керується наступними державними документами:
 •  Конституція України;
 •  Закон України “Про освіту”;
 •  Закон України “Про дошкільну освіту”;
 •  Закон України “Про мови”;
 •  Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті;
 •  Конвенція про права дитини;
 •  Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку державності;
 •  Положення про дошкільний навчальний заклад;
 •  Наказ України про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України”;
 •  Положення про психологічну службу системи освіти України.

ІІ. Державні програми

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”.
 • Базова програма розвитку дитини старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.            

 ІІІ. Додаткові програми

           Авторська програма Л Калуської  « Дитина і довкілля».

 ІV. Інноваційні освітні системи, методики та технології

 • Педагогічна система М. Монтессорі;
 •  ТРВЗ – технологія особистісно – орієнтованого навчання;
 •  Формування у дошкільників комунікативних, пізнавальних, творчих здібностей, шляхом використання мовних ігор і вправ за методикою К. Орфа.

 

Вітаємо, Вас!

Ви тут: Головна Освітні програми