Охорона праці

Інструкція з охорони праці № 1 для завідуючої ДНЗ 

1. Загальні положення
1.1.Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності адміністратора в ДНЗ.
1.2.Інструкція з охорони праці для завідуючої поширюється на всі кабінети та приміщення ДНЗ.
1.3.Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт завідуючої у приміщеннях, на території ДНЗ та інших місцях, де завідуюча виконує доручену їй роботу управлінням освіти міської ради.
1.4.Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання. Адміністрація має дотримуватись вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.
1.5.Відповідальність за розробку і контроль за виконанням адміністрацією інструкції з безпеки діяльності покладається на відповідального з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності ДНЗ.
1.6.Працівники в ДНЗ призначаються з числа осіб які мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я можуть виконувати відповідний вид роботи та пройшли навчання і відповідні інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
1.7.Перед призначенням на роботу періодично, один раз на рік, адміністрація закладу та техпрацівники повинні проходити медичний огляд.
1.8.Завідуючий ДНЗ один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.
1.9.Керівник чи особа, призначена ним, проводить із працівником, який приймається на роботу, вступний інструктаж з охорони праці, знайомить із правилами внутрішнього розпорядку, із заходами щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки, санітарними правилами улаштування і утримання приміщення.
1.10.Перед допуском до роботи особа, яка призначена керівником закладу освіти (начальником управління освіти),проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить його з умовами праці.
1.11.Повторний (періодичний інструктаж із працівниками та адміністрацією з охорони праці проводиться один раз на шість місяців та один раз на три місяці — з обслуговуючим персоналом).
1.12.У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, завідуючий ДНЗ повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.
1.13.Завідуючий ДНЗ повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.14. Завідуючий ДНЗ повинен мати навички надання першої (долікарської) допомоги.
1.15.Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в приміщенні закладу освіти, повинен завідуючий ДНЗ повідомити начальника управління освіти або особу, яка його замінює та керівника служби ОП управління освіти.
2. Вимоги до безпеки праці перед початком роботи
2.1.Оглянути своє робоче місце, територію дошкільного навчального закладу та кабінети з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.
2.2.У разі виявлення порушень або несправностей вжити заходів щодо їх усунення, а за необхідності — повідомити керівника служби ОП(начальника управління освіти).
3. Вимоги до безпеки під час роботи
3.1. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов'язками.
3.2.Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп. техніка, електроприлади тощо).
3.3.Запобігати проникненню в заклад сторонніх осіб під час навчально-виховного процесу.
4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи
4.1.Перевірити своє робоче місце.
4.2.Відключити від електромережі електрообладнання.
4.3.Закрити вікна.
4.4.Перевірити справність телефонного зв'язку, наявність усіх ключів від закладу для сторожа; чи замкнені усі кімнати, наявність засобів пожежогасіння.
4.5.Про виявлені недоліків повідомити керівника служби ОП (начальника управління освіти)
5. Вимоги до безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях. Адміністратор повинен:
5.1.При виявлені небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна небезпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для його життя та життя співробітників заспокоїтись і заспокоїти оточуючих. Оцінити важкість аварійної ситуації.
5.2.Не усувати самому несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкнути загальне електропостачання.
5.3.При виявленні пожежі негайно викликати пожежну частину за телефоном 101, повідомити начальника управління освіти.
5.4.Вжити заходи згідно з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та вивести працівників,та вихованців у небезпечне місце. Організувати роботу ДПД щодо збереження державного майна та цінних паперів.
5.5.При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо його безпеки життєдіяльності або оточуючих, викликати міліцію за телефоном 102.
5.6.У випадку травмування дітей або працівників закладу освіти під час навчально-виховного процесу необхідно звернутися до медичного працівника, викликати швидку допомогу (103) або за необхідності надати першу долікарську допомогу, письмово повідомити начальника та керівника служби ОП управління освіти, створити комісію з розслідування нещасного випадку, видати акт за формою Н-Н, Н-1 (Н-5), НТ (Н-5), наказ за підсумками розслідування, повідомлення про наслідки нещасного випадку.
5.7.Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.
5.8. Дії при ураженні електричним струмом:
• необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;
• при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно,
після чого викликати швидку медичну допомогу (103).
5.9. Дії при пораненні:
• для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет і накласти стерильний перев'язувальний матеріал;
• якщо індивідуального пакета не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту тканину (носову хустинку тощо). На те місце тканини, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель розчину йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти тканину на рану. Особливо важливо застосовувати розчин йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.10. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:
• при переломах і вивихах необхідно пошкоджену кінцівку закріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;
• при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом, снігом чи холодною водою) або зробити холодний компрес;
• при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт об­личчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення пошкодження спинного мозку;
• при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі,чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх руш­ником під час видиху.
5.11. Дії при теплових опіках:
•при опіках вогнем, парою, гарячими предметами в жодному разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опі­ки бинтом;
• при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом;
• при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 %-м марганцевим розчином або 5 %-м розчином таніну;
• при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.12. Дії при кровотечі:
• для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вгору, кровоточиву рану закрити перев'язувальним матеріа­лом, складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4—5 хв; якщо кровотеча зупинилася, то,не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
• при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Інструкція з охорони праці № 2 для старшої медичної сестри

1. Загальні вимоги
1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України.
1.2. Старша медична сестра повинна мати спеціальну медичну освіту, досягти 18 років і мати відповідний стан здоров’я.
1.3. Старша медична сестра відповідає за охорону життя і здоров’я вихованців ДНЗ, загартування, санітарний стан ДНЗ, контролює створення травмобезпечного середовища в групі та на ділянці.
1.4. Старша медична сестра повинна вміти надати першу (долікарську) допомогу. У разі захворювання дитини, працівника, при нещасному випадку повинна негайно викликати лікаря або швидку допомогу.
1.5. Старша медична сестра повинна перед початком роботи та періодично раз на 6 місяців проходити медогляд.
1.6. Старша медична сестра повинна знати правила протипожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.7. Старша медична сестра, яка працює в ДНЗ, один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.8. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ чи особа, що виконує його обов’язки, проводить зі старшою медичною сестрою первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.
1.9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці зі старшою медичною сестрою проводиться один раз на 6 місяців.
1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапилися у ДНЗ, старша медична сестра повинна повідомити завідувача ДНЗ.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягнути відповідний спецодяг: медичний халат, шапочку або хустину, марлеву пов’язку-маску. Спецодяг утримувати в належному стані, застосовувати за призначенням.
2.2. Перевірити наявність та справність робочого обладнання.
2.3. Ретельно вимити руки з милом.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Точно і своєчасно виконувати професійні обов’язки та призначення лікаря.
3.2. Стежити за станом здоров’я дітей, контролювати роботу працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу, контролювати організацію харчування, санітарний стан приміщень та періодичність проходження працівниками медичного огляду.
3.3. Професійно застосовувати апаратуру, інструменти. Працювати на справному обладнанні, справними інструментами та пристроями. Забороняється використовувати апарати не за призначенням.
3.4. Не залишати своє робоче місце без нагляду, не допускати до нього осіб, які не пройшли відповідного навчання.
3.5. Обережно набирати проби страв.
3.6. Обережно користуватися ліками.
3.7. Здійснювати миття холодильника лише після вимкнення його з електромережі.
3.8. Щеплення дітей проводити в спеціально відведеному місці.
3.9. Дез. засіб розводити в масці, рукавичках.
3.10. Контроль за знищенням тарганів проводити в захисному одязі.
3.11. Стежити за дотриманням працівниками особистої гігієни.
3.12. Комплектувати аптечку першої (долікарської) допомоги по групах ДНЗ.
3.13. Стежити за маркуванням меблів та посуду.
3.14. Контролювати дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Переглянути наявність ліків.
4.2. Перевірити стан роботи холодильника.
4.3. Зняти халат, вимити руки.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої надзвичайної ситуації старша медична сестра повинна негайно повідомити завідувача ДНЗ.
5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.
5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу “Водоканалу” й сповістити завідувача ДНЗ.
5.4. На випадок пожежі:
– вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ надати першу (долікарську) допомогу або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Інструкція з охорони праці № 3 для музичного керівника

1. Загальні вимоги
1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України.
1.2. Музичний керівник повинен мати спеціальну (середню) вищу педагогічну освіту, досягти 18 років і мати відповідний стан здоров’я.
1.3. Музичний керівник відповідає за охорону життя і здоров’я вихованців ДНЗ, забезпечує їхнє виховання, навчання та розвиток.
1.4. Музичний керівник повинен перед початком роботи та періодично раз на 6 місяців проходити медогляд.
1.5. Музичний керівник повинен знати правила протипожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.6. Музичний керівник повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги. У разі нещасного випадку чи захворювання дітей та працівників викликати старшу медичну сестру.
1.7. Музичний керівник, який працює в ДНЗ, один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.8. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ чи особа, що виконує його обов’язки, проводить із музичним керівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.
1.9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці з музичним керівником проводиться один раз на 6 місяців.
1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапилися у ДНЗ, музичний керівник повинен повідомити завідувача ДНЗ.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Оглянути музичну залу з метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.
2.2. Одягти зручний одяг, закрите взуття.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.
3.2. Під час навчання співів стежити за правильною поставою дітей, правильним звуковитягуванням, диханням.
3.3. Під час виконання музично-ритмічних рухів, рухливих ігор стежити за культурою дітей та їхньою поведінкою.
3.4. Зала повинна мати два виходи.
3.5. Бути уважним до дітей – не залишати їх без нагляду.
3.6. Під час використання технічних засобів навчання дотримуватися інструкції з їхньої експлуатації та правил електробезпеки: вмикати їх в електромережу лише сухими руками, користуватися лише справними вимикачами.
3.7. Не залишати небезпечні для здоров’я дітей предмети без нагляду, тримати їх у зачиненій шафі в недоступному для дітей місці.
3.8. Під час проведення занять стежити за правильною поставою дітей.
3.9. З метою запобігання розповсюдженню інфекцій забороняється передавати для тимчасового користування костюми в інший ДНЗ.
3.10. Під час оголошеного карантину дотримуватися виконання епідемічних вимог.
3.11. Супровід дітей на заняття до музичної зали здійснюють педагоги, які проводять заняття.
3.12. Негайно ізолювати дитину, яка захворіла в ДНЗ.
3.13. Не використовувати в оформленні зали легкозаймистих матеріалів.
3.14. Під час виходу дітей із приміщення зали з метою забезпечення нормального руху дітей сходами вихователь повинен іти першим, музичний керівник – останнім.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути всі технічні засоби з електромережі, перевірити стан приміщення.
4.2. Зачинити вікна, фрамуги, двері.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої надзвичайної ситуації музичний керівник повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.
5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.
5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу “Водоканалу” й сповістити завідувача ДНЗ.
5.4. На випадок пожежі:
– вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернутися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Інструкція з охорони праці № 4 для вихователя

1. Загальні вимоги
1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України.
1.2. Вихователь повинен мати спеціальну (середню) вищу педагогічну освіту, досягти 18 років і мати відповідний стан здоров’я.
1.3. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров’я вихованців групи, у якій працює, забезпечує їхнє виховання, навчання та розвиток.
1.4. Вихователь повинен перед початком роботи та періодично раз на 6 місяців проходити медогляд.
1.5. Вихователь повинен знати правила протипожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.6. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги. У разі нещасного випадку чи захворювання дітей та працівників викликати старшу медичну сестру.
1.7. Вихователь, який працює в ДНЗ, один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.8. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ чи особа, що виконує його обов’язки, проводить із вихователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.
1.9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці з вихователем проводиться один раз на 6 місяців.
1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапилися у ДНЗ, вихователь повинен повідомити завідувача ДНЗ.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик із метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.
2.2. Перед проведенням прогулянок або екскурсій заздалегідь приготувати питну воду в закритій посудині та аптечку першої (долікарської) допомоги.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.
3.2. Бути уважним до дітей – не залишати їх без нагляду.
3.3. Не залучати дітей до одержання їжі з кухні та роздачі гарячих страв під час чергування в групі.
3.4. Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджати їх про можливі опіки гарячою їжею.
3.5. Для пиття дітям давати тільки кип’ячену воду і в індивідуальних чашках, зберігати її в чистій закритій посудині. У літній період стежити, щоб вода не була холодною.
3.6. Під час використання технічних засобів навчання дотримуватися інструкцій з їхньої експлуатації та правил електробезпеки, вмикати їх в електромережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі. Користуватися справними електроприладами, розетками, вимикачами.
3.7. Не залишати ножиці, голки, сірники та інші небезпечні для здоров’я дітей предмети без нагляду, тримати їх у зачиненій шафі в недоступному для дітей місці. Ножиці для занять мають бути з тупими кінцями.
3.8. Під час занять стежити за правильною поставою вихованців: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні ніг повинні спиратися на підлогу, відстань від очей до поверхні столу – 30–40 см.
3.9. Супровід дітей на заняття до спортивної зали, кабінету для занять іноземною мовою та українською мовою тощо, здійснюють особи, які проводять заняття.
3.10. З метою запобігання розповсюдженню інфекцій не передавати в інший ДНЗ для тимчасового користування святкові костюми тощо.
3.11. Негайно ізолювати дитину, яка захворіла в ДНЗ.
3.12. Під час виходу дітей із приміщення з метою забезпечення нормального руху дітей сходами вихователь повинен іти першим, помічник вихователя – останнім. Першу групу готових до прогулянки дітей виводить вихователь. Не дозволяється відправляти дітей на майданчик з групи і в групу з майданчика без супроводу дорослих.
3.13. Під час проведення прогулянок забезпечити умови для вільних ігор, вправ на бумі, драбинах тощо з обов’язковою підтримкою дітей, систематично стежить за міцністю кріплення фізкультурного обладнання та правильною обробкою дерев’яних приладів.
3.14. Під час прогулянки весь час тримає в полі свого зору всіх дітей, повертаючись із прогулянки, вихователь повинен іти ззаду, щоб бачити всіх дітей, у першій парі ставити найбільш організованих дітей. Дітей до 3-х років супроводжує на прогулянку і під час повернення з прогулянки помічник вихователя.
3.15. Вирушаючи на екскурсію, прогулянку за межі ДНЗ, вихователь зобов’язаний знати кількість дітей, яких він бере із собою; якщо в ДНЗ залишаються діти з групи, їх передають під відповідальність одного з педагогічних працівників ДНЗ (за вказівкою завідувача).
3.16. У разі виходу на прогулянку за межі ДНЗ треба мати не менше двох працівників, при цьому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху; у разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя – стати із червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить останнім. Об’єднувати групи не дозволяється!
3.17. Не допускати прогулянок-екскурсій дітей поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту, а також трамвайних, залізничних колій.
3.18. Під час проведення занять на ділянці ДНЗ, у куточку природи стежити, щоб діти не вживали в їжу без дозволу вихователя рослини, гриби. На ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних речовин, грибів, ягід, отруйних рослин, а також рослин із колючим і гострим листям та плодами.
3.19. Під час перебування на території ДНЗ стежити, щоб діти не виходили за межі дитячого садка. Хвіртка має завжди бути замкнена, вхідні двері ДНЗ – зачинені на засув на висоті, не доступній для дитини.
3.20. Стежити, щоб у літній період діти мали легкі головні убори для уникнення перенагрівання, сонячні ванни проводити за призначенням лікаря і під наглядом старшої медичної сестри або лікаря.
3.21. Контролювати діяльність помічника вихователя в групі щодо виконання ним посадових обов’язків та інструкцій з охорони праці.
3.22. Перш ніж пересувати столи, полиці, шафи та інший інвентар, перевіряти їх та прибирати з поверхні предмети, які можуть упасти.
3.23. Під час використання електрообладнання вихователь має бути обережним, при виявленні несправності електрообладнання негайно повідомляє завідувача ДНЗ.
3.24. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину, яка прийшла в ДНЗ, і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить, чи немає шкіряних захворювань, чи не спостерігається в дитини нездужання (болить голова, горло, живіт, інше).
3.25. Суворо додержуватися Санітарних правил влаштування й утримання дитячих дошкільних закладів № 3231-85.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути всі технічні засоби з електромережі.
4.2. Забороняється залишати робоче місце до приходу зміни. У разі неявки зміни попередити про це завідувача.
4.3. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщеннях, перевірити стан приміщень, перевірити, чи закриті вікна, фрамуги, запасний вихід та двері в групі.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої надзвичайної ситуації вихователь повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.
5.2. На випадок пожежі:
– вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.3. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернутися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Інструкція з охорони праці № 5 для помічника вихователя

1. Загальні вимоги безпеки
1.1. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт помічниками вихователя в приміщеннях, на території ДНЗ та інших місцях, де працівник виконує доручену роботу.
1.2. Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України.
1.3. Перед призначенням на роботу і періодично, раз на півріччя, помічник вихователя ДНЗ повинен проходити медичний огляд.
1.4. Один раз на три роки помічник вихователя проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.5. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи, помічник вихователя повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.
1.6. Помічник вихователя повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.7. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні фактори та нещасні випадки, які трапилися в ДНЗ, помічник вихователя повинен повідомити завідувача ДНЗ.
1.8. Забезпечувати створення травмобезпечного середовища.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Помічник вихователя повинен одягти відповідний до професії спецодяг (халат, фартух, рукавички тощо), який зберігається в шафі.
2.2. Упорядкувати робоче місце, не захаращувати проходи, перевірити стан підлоги (наявність предметів, пошкоджень, які заважають пересуванню; розлитих рідин, що робить підлогу слизькою) та освітлення.
2.3. Впевнитися в справності та наявності інвентарю з відповідним маркуванням, засобів індивідуального захисту.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Бути уважним до дітей – не залишати їх без нагляду.
3.2. Подавати їжу дітям з кухні трохи охолодженою.
3.3. Подавати їжу з кухні в закритому посуді з маркуванням (група, страва) і в той час, коли в коридорах на сходах немає дітей.
3.4. Не залучати дітей для одержання їжі з кухні та роздачі гарячих страв під час чергування в групі.
3.5. Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджати їх про можливі опіки гарячою їжею.
3.6. Для пиття дітям давати тільки кип’ячену воду і в індивідуальних чашках, зберігати її в чистій посудині; у літній період стежити, щоб вода не була холодною.
3.7. Мити столовий та чайний посуд лише за відсутності дітей.
3.8. Не вмикати і не вимикати будь-яке обладнання, яке не відповідає вимогам цієї роботи.
3.9. Стежити за тим, щоб підлога в приміщенні була чистою та сухою, негайно прибрати з підлоги крихти, шматки, битий посуд, а також розлиті рідини та жири.
3.10. Під час прибирання приміщення користуватися щіткою, совком, ганчіркою, а не прибирати сміття безпосередньо руками. Підмітати, заздалегідь зволожуючи підлогу. Користуватися пилососом згідно з інструкцією заводу-виробника.
3.11. Для миття підлоги користуватися теплою водою, остерігатися скалок і цвяхів у підлозі.
3.12. Проводити вологе прибирання приміщення з використовуванням мийних засобів (мила, кальцинованої соди та інших мийних засобів) з відкритими вікнами або фрамугами; підлогу мити двічі на день, меблі, радіатори та підвіконня витирати вологою ганчіркою.
3.13. Мийні та дезінфікуючі засоби тримати в закритому посуді з маркуванням у недоступному для дітей місці.
3.14. Бути обережним під час миття порцелянового та скляного посуду, негайно здавати до комори посуд із тріщинами.
3.15. Під час обливання посуду окропом відходити від мийки на відстань близько 0,5 м.
3.16. Користуватися тільки інвентарними драбинами із залізними наконечниками чи ґумовими фіксаторами, що не допускають зісковзування по підлозі чи землі. Не дозволяється працювати на переносній драбині вдвох, користуватися замість драбин випадковими підставками, ящиками та іншими предметами.
3.17. Перш ніж пересувати столи, полиці, шафи та інший інвентар, перевірити їх та прибрати з поверхні предмети, які можуть упасти.
3.18. У період виявлення захворювання здійснювати дезінфекцію, уживати загальних санітарних заходів відповідно до вказівок лікаря.
4. Вимоги безпеки на ігровому майданчику, ділянці
4.1. Під час виходу з приміщення з метою забезпечення нормального руху дітей сходами вихователь повинен іти першим, помічник вихователя – останнім. Першу групу готових до прогулянки дітей виводить вихователь і чекає з дітьми біля виходу з будинку, інших одягає й супроводжує помічник вихователя. Не дозволяється відправляти дітей на майданчик із групи і в групу з майданчика без супроводу дорослого.
4.2. У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі ДНЗ треба мати не менше двох працівників, причому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху; у разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, помічнику вихователя – стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить вулицю останнім. Об’єднувати групи (більше двох) не дозволяється.
4.3. Під час проведення занять на ділянці ДНЗ, у куточку природи стежити, щоб діти не вживали рослини, ягоди, гриби. На ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних рослин, ягід, а також рослин із колючим і гострим листям та плодами.
4.4. Для вологого прибирання павільйонів користуватися теплою водою, остерігатися скалок і цвяхів у підлозі. Використовувати інвентар за призначенням.
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1. Упорядкувати робоче місце, вимкнути все електрообладнання; необхідний інвентар, спецодяг, посуд зберігати в спеціально відведених місцях.
5.2. Увесь посуд та інвентар вимити й висушити, розставити на місця.
5.3. По закінченні роботи вимкнути освітлення в групі, перевірити стан приміщення, здати групу вихователю.
5.4. Зняти спецодяг і вимити руки й обличчя.
6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
6.1. У разі будь-якої аварійної ситуації помічник вихователя повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.
6.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.
6.3. У випадку аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу “Водоканалу” й сповістити завідувача ДНЗ.
6.4. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:
– вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
6.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ надати першу (долікарську) допомогу, звернутися до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу. Під час надання першої (долікарської) допомоги слід використовувати тільки стерильні засоби, препарати з аптечки, що зберігаються в спеціальному місці.

Інструкція з охорони праці № 6 для кухаря

1. Загальні вимоги безпеки
1.1. До роботи на кухні допускаються працівники, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці й отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.
1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником робіт після стажування працівників під керівництвом досвідченого наставника протягом двох діб.
1.3. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку. Не допускати перебування на робочому місці сторонніх осіб, розпивання спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
1.4. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж і на яку видано завдання, не передоручати свою роботу іншим працівникам.
1.5. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів, стосовно яких необхідно дотримуватися заходів безпеки: рухомі механізми, рух повітря, недостатня освітленість робочої зони, можливість появи небезпечної електричної напруги на струмопровідних частинах обладнання, гострі кути, задирки на обладнанні й тарі, дія ріжучих предметів, пристосувань, інструменту.
1.6. З метою запобігання пожежі та електротравм утримувати в чистоті обладнання та приміщення, стежити за справністю заземлювальних пристроїв, за наявністю діелектричних килимків біля електрообладнання, знати розміщення та вміти користуватися засобами пожежогасіння.
1.7. При виявленні несправності обладнання, пристосувань інструменту, а також при пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні працівників негайно повідомити про це завідувача ДНЗ.
1.8. Необхідно знати й застосовувати заходи з усунення небезпеки й надання першої (долікарської) допомоги потерпілому.
1.9. Не усувати самостійно несправності електромережі та електрообладнання.
1.10. Не працювати на несправному обладнанні.
1.11. Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, які видаються кухарю у встановленій формі, мають зберігатися в спеціально відведених місцях із дотриманням правил гігієни й використовуватися за призначенням.
1.12. У процесі роботи кухар повинен дотримуватися правил гігієни:
– особистої чистоти, чистоти одягу, взуття та інших засобів захисту;
– утримувати в чистоті технологічне обладнання;
– замінювати спецодяг при його забрудненні;
– відпочивати, вживати їжу знявши спеціальний (санітарний) одяг, мити руки водою з милом;
– при поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, нагноєнь звертатися до медпункту, невеликі пошкодження обробити антисептичними розчином і накласти пов’язку із бинта.
1.13. Кухар, який порушив вимоги цієї інструкції, відповідає згідно з чинним законодавством.
1.14. Кухар має право відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася небезпечна ситуація для чийогось життя та здоров’я.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягти і впорядкувати спецодяг. Вийняти із кишень спецодягу гострі та інші зайві предмети. Не заколювати спецодяг голками, булавками.
2.2. Звільнити робоче місце від сторонніх предметів.
2.3. Перевірити цілісність контурів заземлення, занулення.
2.4. Оглянути обладнання, перевірити правильність складання його деталей, надійність кріплення.
2.5. Перевірити справність терморегулятора та перемикачів електропечі (електрошафи).
2.6. Перед користуванням змастити м’ясорубку й овочерізку та їхні деталі.
2.7. Перевірити наявність води у водогоні.
2.8. Негайно зупинити роботу обладнання, вимкнути електрообладнання, якщо корпус обладнання опинився під напругою.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Виконувати тільки доручену роботу.
3.2. Під час роботи на м’ясорубці дотримуватися вимог інструкції з експлуатації заводу-виробника.
3.3. При ручній обробці дотримуватися таких правил:
– при роботі з ножем тримати ніж лезом від себе;
– розкривання та розпаковку тари здійснювати з використанням спеціального інструмента (цвяходер, обценьки, молоток);
– консервні банки відкривати спеціальним ключем;
– розробку мороженого м’яса та риби здійснювати після їхнього розмороження;
– при смаженні напівфабрикатів накладати їх на сковороду з нахилом від себе;
– встановлювати наплитні котли на плиту і знімати їх повинні два працівники, використовуючи для цього спеціальні рукавиці або сухий рушник;
– мити та чистити посуд від залишків їжі за допомогою скребків, щіток, йоржів.
3.4. Для розрубування м’яса використовувати дошки з рівною поверхнею.
3.5. Ножі зберігати в спеціальному місці; нарізувати хліб, гастрономічні вироби, овочі й фрукти з дотриманням правил різання: пальці лівої руки мають бути зігнуті й бути на деякій відстані від леза ножа, роздільні (нарізні) дошки треба класти на рівну поверхню.
3.6. Картоплю й рибу чистити спеціальними ножами. Картоплечистки використовувати згідно з інструкцією заводу-виробника.
3.7. Під час роботи з ручними терками міцно тримати продукти (фрукти, овочі тощо), не обробляти дуже маленькі залишки.
3.8. Під час користування машинами універсального приводу їхню насадку та кріплення виконувати при вимкненому двигуні.
3.9. Пересувати посуд по поверхні плити обережно, без ривків.
3.10. Стежити за тим, щоб поставлений на плиту жир для розігрівання не спалахнув від високої температури.
3.11. Класти в киплячий жир картоплю та інші овочі, не допускаючи потрапляння в нього води.
3.12. Перед тим, як переносити нагрітий посуд чи посуд із гарячою їжею з одного місця на інше, попередити про це працівників, які знаходяться поруч.
3.13. Не брати голими руками гарячий кухонний посуд, а користуватися з цією метою рушником чи спеціальними рукавичками.
3.14. Посуд із гарячою їжею ставити на термостійкі місця (підставки).
3.15. Стежити, щоб коли закипає страва, вміст посуду не виливався через край, а під час сильного кипіння зменшити вогонь або й зовсім вимкнути плиту.
3.16. Не користуватися кип’ятильником із несправними ручками, робота кип’ятильника має бути під постійним наглядом. Стежити за тим, щоб перед вмиканням кип’ятильника в електромережу він був заповнений водою; у разі зупинки подачі холодної води в кип’ятильник негайно припинити роботу. Не навішувати відра на кран кип’ятильника, коли набирається вода; у разі появи ударів, парування чи сильного шуму терміново припинити роботу кип’ятильника.
3.17. Не підігрівати їжу в герметично закритому посуді.
3.18. Кришки котлів для приготування страв, каструль та іншого наплитного посуду із гарячою їжею відкривати обережним рухом на себе.
3.19. Не переносити сировини, продуктів у несправній тарі. Переносити продукти в жорсткій тарі, одягнувши рукавиці.
3.20. Забороняється працювати біля електропечі (електрошафи, електросковороди), без спеціальних рукавиць.
3.21. Не працювати несправним інструментом, держаки повинні мати запобіжні виступи.
3.22. Не використовувати емальованого посуду з пошкодженою емаллю.
3.23. Алюмінієвий і проалюмінієвий посуд використовувати тільки для приготування й короткочасного зберігання їжі.
3.24. Заливати жир у жаровню, сковороду до їхнього ввімкнення.
3.25. Не працювати з електрообладнанням, біля якого немає діелектричних килимків.
3.26. Стежити за надійністю кріплення дверцят камер печі на петлях.
3.27. Не працювати на м’ясорубці без завантажувальної воронки й запобіжного кільця над отвором для завантаження.
3.28. Завантажувати обладнання сировиною рівномірно, невеликими порціями.
3.29. Направляти продукт усередину робочої камери обладнання спеціальними пристосуваннями – лопатками.
3.30. Видаляти продукти, що застрягли, тільки після повної зупинки електродвигуна й робочих органів машини.
3.31. Не тримати ножа в руках при операціях, не пов’язаних із нарізанням продуктів.
3.32. Не залишати ножа в оброблюваній сировині.
3.33. Користуватися спеціальними інвентарними підставками.
3.34. При виникненні в процесі роботи електрообладнання шуму, стуку, гудіння його необхідно вимкнути й викликати майстра з обслуговування (механіка).
3.35. Негайно зупинити роботу обладнання й вимкнути електроенергію, якщо корпус обладнання опинився під напругою.
3.36. Не дозволяється працювати з електродуховкою із несправним терморегуляторами, зі знятими кожухами, які закривають прилади та електрокомунікації.
3.37. Не залишати без нагляду ввімкнене обладнання.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Перевірити стан обладнання і пристроїв на кухні: змінний пристрій розібрати й промити гарячою водою, потім висушити.
4.2. Вимкнути електрообладнання, перемикачі, рубильники.
4.3. Перекрити крани на водогоні.
4.4. Чистити й мити обладнання після його охолодження, повісити на пусковий пристрій попереджувальний плакат: “Не вмикати”, “Працюють люди” (для попереджування запуску обладнання сторонніми працівниками).
4.5. Прибрати робоче місце.
4.6. Про виявлені недоліки повідомити адміністрацію.
4.7. Не дозволяється залишати робоче місце до приходу наступної зміни. У разі неявки зміни повідомити про це завідувача.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі аварійної ситуації кухар повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.
5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.
5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу “Водоканалу” й сповістити завідувача ДНЗ.
5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.5. У випадку травмування працівників ДНЗ звернутися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Інструкція з охорони праці № 7 для завідувача господарства

1. Загальні вимоги
1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України.
1.2. Завідувач господарства повинен досягти 18 років і мати відповідний стан здоров’я.
1.3. Завідувач господарства відповідає за охорону життя і здоров’я вихованців ДНЗ.
1.4. Завідувач господарства повинен перед початком роботи та періодично раз на 6 місяців проходити медогляд.
1.5. Завідувач господарства повинен знати правила протипожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.6. Завідувач господарства повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги. У разі нещасного випадку чи захворювання дітей та працівників повинен викликати старшу медичну сестру.
1.7. Завідувач господарства, який працює в ДНЗ, один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.8. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ чи особа, що виконує його обов’язки, проводить із завідувачем господарства первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.
1.9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці із завідувачем господарства проводиться один раз на 6 місяців.
1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапилися у ДНЗ, завідувач господарства повинен повідомляти завідувача ДНЗ.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягнути спецодяг, волосся заправити під головний убір.
2.2. Упорядкувати робоче місце, не захаращувати проходи, перевірити стан підлоги (наявність предметів, які заважають переміщенню; розлитих рідин, що робить підлогу слизькою) й освітлення.
2.3. Перевірити роботу всього обладнання, водопостачання, каналізації.
2.4. Впевнитися в справності всіх пристроїв, обладнання, наявності необхідних інструментів та інвентарю, засобів індивідуального захисту.
2.5. Простежити за підготовкою обслуговуючого персоналу до робочого дня (стан території, приміщень, виконання техперсоналом посадових обов’язків).
2.6. У холодну пору року не виходити роздягнутим у підсобні приміщення (підвальні приміщення, сарай).
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.
3.2. Контролювати використання технічних засобів навчання.
3.3. Не торкатися рубильника, електроприводів та інших струмопровідних частин.
3.4. Під час прибирання холодильної шафи вимкнути її на рубильнику.
3.5. Мийні засоби зберігати в промаркованому посуді в спеціально відведеному місці.
3.6. Бути обережним під час спуску в підвал, бойлерну.
3.7. Переносити вантаж тільки згідно з вимогами до перенесення вантажів.
3.8. Дотримуватися правил миття посуду, ошпарювати його, відійшовши на 0,5 м від ванни.
3.9. Стежити за дотриманням вимог безпеки праці обслуговуючим персоналом.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Упорядкувати робоче місце.
4.2. Вимкнути все електрообладнання.
4.3. Весь інвентар зберігати в спеціальному місці.
4.4. Перевірити, чи надійно закриті крани водопроводу.
4.5. Вимкнути освітлення у всіх приміщеннях, окрім чергового.
4.6. Перевірити стан приміщень, справність систем водо- та теплопостачання, каналізації.
4.7. Закрити вікна, двері, фрамуги.
4.8. Зняти спецодяг, вимити руки та обличчя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації завідувач господарства повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ. До ліквідації аварії самостійно не приступати.
5.2. Вимкнути електрообладнання в таких випадках:
– при раптовому припиненні подачі електроенергії;
– при згорянні обмотки електродвигуна або проводів;
– за наявності запаху ґуми, пластмаси;
– при виявленні несправності в роботі обладнання або при появі небезпечної напруги на струмопровідних частинах електрообладнання.
5.3. У випадку аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу “Водоканалу” й сповістити завідувача ДНЗ.
5.4. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:
– ужити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
– негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;
– сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;
– негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.
5.5. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, попередити про небезпеку тих, хто працює поруч. За необхідності вжити заходів для евакуації працюючих із небезпечної зони.
5.6. У випадку травмування надати першу (долікарську) допомогу, звернутися до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу. Під час надання першої (долікарської) допомоги потрібно використовувати тільки стерильні засоби, препарати з аптечки, що зберігаються в спеціальному місці.

Інструкція з охорони праці № 8 для вчителя – логопеда 

Загальні вимоги з охорони праці
1.1. До роботи вчителем-логопедом допускаються особи, які мають вищу професійну освіту, пройшли медичний огляд та інструктаж з охорони праці.
1.2. Вчитель-логопед у своїй роботі повинен:
• знати і виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, життя і здоров'я дітей, техніки безпеки, пожежної безпеки;
• пройти вступний і первинний інструктажі на робочому місці;
• дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
• встановлені режими праці та відпочинку (згідно графіку роботи);
• виконувати вимоги особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце;
• забезпечувати режим дотримання норм і правил охорони праці, життя і здоров'я дітей під час організації освітнього процесу з вихованцями.
1.3. При роботі на посаді вчителя-логопеда можливо вплив наступних шкідливих виробничих факторів:
• ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використанні несправних електричних приладів;
• ураження струмом при включенні і користуванні апаратурою ТСО;
• порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документами і на комп'ютері;
• іонізуючі, неіонізуючі випромінювання електромагнітні поля при роботі на комп'ютері.
1.4. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити про це завідувачу, за несправності обладнання припинити роботу і повідомити завідувачу ДНЗ
1.5. Вчитель-логопед зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, шляхи евакуації при виникненні пожежі.
1.6. У процесі роботи вчитель-логопед зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце, виконувати гігієнічні вимоги до організації та проведення освітніх занять з вихованцями.
1.7. Вчитель-логопед, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, піддається позачергової перевірки знань норм і правил охорони праці.
2. Вимоги з охорони праці перед початком роботи
2.1. Включити повністю освітлення і переконатися у справній
роботі світильників:
• світильники повинні бути надійно прикріплені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру;
• комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, а електророзетки - фалипвілкамі;
• корпусу і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і сколів, а також оголених контактів.
• найменша освітленість робочого місця повинна бути: при люмінесцентних лампах - не менше 300 лк (20 Вт / кв. М), при лампах розжарювання - не менше 150 лк (48 Вт / кв. М);
2.1. Переконатися в справності електрообладнання, ТСО, оргтехніки в кабінеті.
2.2. Провітрити приміщення і підготувати до роботи необхідний матеріал і обладнання.
2.3. При використанні в роботі електричних приладів, ТСО та оргтехніки (комп'ютер, ксерокс і ін) переконатися у їх справності і цілісності підвідних кабелів і електровілок.
3. Вимоги з охорони праці під час роботи
3.1. Дотримуватися порядку і не захаращувати робоче місце, евакуаційні виходи сторонніми предметами.
3.2. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового його освітлення користуватися настільною лампою.
3.3. При роботі з використанням оргтехніки, ТСО дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:
• не підключати до електромережі і не відключати від неї прилади мокрими і вологими руками;
• дотримуватися послідовність включення і виключення оргтехніки, ТСО, не порушувати технологічні процеси;
• не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі принтера, ксерокса.
3.4. При роботі з використанням комп'ютера керуватися
«Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а при роботі з використанням ксерокса - «Інструкцією з охорони праці при роботі копіювально-розмножувального апарату».
3.5. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати приміщення.
3.6. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку познотонического втоми через кожну годину роботи робити перерву на 10-15 хв, під час якого слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і хвилинки.
3.7. Не залишати вихованців в кабінеті одних без нагляду. Після закінчення занять передати вихованців вихователю групи.
4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю вихованців, необхідно вжити заходів до їх термінової евакуації, згідно з планом. Повідомити про подію завідувачу.
4.2. При раптовому захворюванні вихованця терміново викликати медпрацівника.
4.3. Чи не приступати до роботи при поганому самопочутті або раптової хвороби.
4.4. При несправності обладнання роботу припинити, негайно повідомити завідувача ДНЗ Роботу продовжувати тільки після усунення виниклої несправності.
4.5. При виникненні пожежі негайно повідомити про це завідуючому і в найближчу пожежну частину по телефону 01, приступити до евакуації вихованців на евакуаційну майданчик ЗОШ № 3.
4.6. При отриманні травми негайно звернутися за медичною допомогою в медичний кабінет і повідомити про це завідувачу, старшому вихователю.
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1. Провітрити кабінет, закрити кватирку, фрамугу.
5.2. Привести в порядок робоче місце.
5.3. Вимкнути електроприлади, оргтехніку та апаратуру ТСО.
5.4. Вимкнути електроосвітлення, закрити кабінет на ключ.
5.5. Про всі недоліки, відмічених під час роботи, повідомити завідувачу ДНЗ

Інструкція з охорони праці № 9 для психолога 

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності психолога.
1.2. До роботи психологом дошкільного закладу допускаються особи, які мають спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом установленої форми (дипломом).
1.3. Під час влаштування на роботу психолог проходить попередній медичний огляд, у подальшій роботі медогляди проходить періодично один раз на рік.
1.4. Психолог проходить інструктажі з охорони праці: вступний (при влаштуванні на роботу), первинний — на робочому місці, повторний (не рідше одного разу на 6 місяців).
1.5. Якщо буде потреба (разове виконання завдань, не пов'язаних з основною роботою), проходить цільовий інструктаж, а при зміні умов праці й нормативних правових актів з охорони праці, а також при нещасному випадку — позаплановий інструктаж.
1.6. Перед допуском до самостійної роботи психолог проходить інструктаж:
1.5. з пожежної безпеки в обсязі інструкції з пожежної безпеки. Психолог повинен знати порядок утримання території навчального закладу, його приміщень (у т. ч. евакуаційних шляхів), заходів щодо пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів і т. п. Не рідше одного разу в півріччя повинен брати участь у практичних тренуваннях з евакуації людей із приміщення на випадок пожежі;
1.6. з надання медичної допомоги в обсязі інструкції першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. Психолог повинен мати практичні навички надання першої медичної допомоги, знати місцезнаходження аптечки з медикаментами і перев'язочним матеріалом;
1.7. Психолог дотримується затвердженого в навчальному закладі режиму праці й відпочинку, а також вимагає його дотримання від учнів.
1.8. У приміщенні для занять заборонене використання будь-яких предметів і рослин (отруйних, колючих), які можуть негативно позначитися на здоров'ї дітей
1.9. Під час виконання своїх обов'язків психолог піддається діям наступних небезпечних і шкідливих факторів:
1.10. психофізіологічна напруга;
1.11. висока концентрація уваги;
1.12. електронебезпека;
1.13. пожежонебезпека;
1.14. порушення мікрокліматичних умов у навчальному приміщенні;
1.15. тривалі статичні навантаження.
1.10. Якщо у ході навчального процесу на психолога діють негативні фактори, вплив яких можна зменшити тільки за рахунок засобів індивідуального захисту, вони повинні бути видані психологу відповідно до нормативних правових актів з охорони праці залежно від характеру впливу й виду негативного фактора.
1.11. Один раз на три роки психолог проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.
1.12. Психолог оперативно повідомляє завідувача дошкільного закладу про всі недоліки в забезпеченні навчально-виховного процесу, що впливають негативно на стан здоров'я дітей, а також підвищують імовірність аварійної ситуації навчального закладу.
1.13. Психолог уносить пропозиції щодо поліпшення й оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу для включення їх в угоду з охорони праці.
1.14. Психолог негайно повідомляє завідувача дошкільного закладу про кожен нещасний випадок з учнями та співробітниками. При нещасних випадках першочергові дії спрямовуються на падання допомоги потерпілим і забезпечення безпеки учнів.
1.15. Психолог несе персональну відповідальність за життя та здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу.
1.16. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється згідно з законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю та іншими нормативними актами про охорону праці.
1.17. Знання й виконання вимог інструкції є посадовими обов'язками психолога, а їхнє недотримання — порушенням трудової дисципліни, що веде до відповідальності, установленої законодавством України (дисциплінарна, матеріальна, карна).
2. Вимоги до безпеки перед початком роботи
2.1. Оглянути своє робоче місце, територію дошкільного закладу (при потребі) та кабінет з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.
2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, ужити заходів щодо їх усунення, а при потребі — повідомити завідувача дошкільного закладу або особу, яка його замінює.
2.3. Вимагати дотримання мікроклімату в навчальному кабінеті відповідно до санітарно-гігієнічних норм.
2.4. Не переобладнувати кабінет без дозволу спеціальної комісії.
2.5. Забезпечувати дотримання охорони праці під час проведення занять, а також правил техніки безпеки і протипожежного захисту, проводити інструктаж дітей з безпеки життєдіяльності з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.
2.6. Оперативно повідомляти адміністрацію про кожен нещасний випадок, здійснювати заходи щодо надання першої медичної допомоги.
2.7. При необхідності використання засобів індивідуального захисту психолог перед початком роботи повинен одягти належні засоби індивідуального захисту.
2.8. Перед початком занять у навчальному приміщенні перевірити, як організовані робочі місця для дітей, а саме: відповідність нормам з охорони праці, правилам техніки безпеки й виробничої санітарії, а також віковим особливостям дітей.
2.9. Перевірити розміщення меблів у кабінеті і йото укомплектованість з погляду своєї безпеки й безпеки дітей при проведенні навчально-виховного процесу.
2.10. Перед допуском дітей у .приміщення для занять, зовнішнім оглядом перевірити корпуси та кришки електричних вимикачів і розеток на відсутність сколів і тріщин, а також оголених контактів проводів.
2.11. При необхідності використання устаткування інструментів, пристосувань індивідуального користування перевірити їхню справність, наявність захисних засобів, відсутність травмобезпечиих ознак.
2.12. На початку нового навчального року провести з дітьми інструктаж з безпеки життєдіяльності. При проведенні будь-яких занять активно пропагувати правильне ставлення до питані, безпеки життєдіяльності (правила дорожнього руху, поводження в побуті, у громадських місцях і т. п.) і охорони прані.
2.13. Ознайомити дітей з правилами експлуатації устаткування, інструментів, пристосувань, які використовуються в навчально-виховному процесі, звертаючи особливу увагу на охорону праці.
2.14. При будь-яких порушеннях норм охорони праці в приміщенні для занять не приступати до роботи з дітьми до усунення виявлених недоліків, що загрожують життю та здоров'ю учнів.
2.15. Оперативно довести до відома завідувача дошкільного закладу про причини відміни занять в кабінеті.
3. Вимоги до безпеки під час роботи
3.1.Нести відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
3.2. Забезпечувати проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
3.3. Проводити інструктажі з дітьми з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять.
3.4. Здійснювати контроль за виконанням дітьми правил безпеки життєдіяльності.
3.5. Проводи профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час навчально-виховного процесу.
3.6. Проводити профілактичну роботу серед дітей та їхніх батьків щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі, метрополітені, громадському транспорті тощо).
3.7. Якщо психолог або дитина під час занять раптово відчули себе нездоровими, психологом повинні бути вжиті екстрені заходи:
• при порушенні здоров’я дитини (запаморочення, непритомність, кровотеча з носа…)психолог повинен надати йому долікарську допомогу, викликати медпрацівника або провести хворого в медпункт дошкільного закладу.
• при раптовому погіршенні власного здоров’я психолог повинен довести до відома завідувача дошкільного закладу або його заступника про те, що трапилося. Подальші дії зводяться до надання допомоги хворому.
3.8. Застосовувати заходи дисциплінарного впливу на дітей, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять.
3.9. Терміново повідомляти завідувача дошкільного закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликати мед працівника.
3.10. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов’язками. Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп'ютер, електроприлади тощо).
3.11Слідкувати за розміщенням і зберіганням у кабінетах та шафах тільки необхідних для забезпечення навчального процесу меблів, приладів, моделей, посібників і т. п.
3.12. Особисто вживати заходів щодо усунення небезпечної ситуації в дошкільному закладі.
3.13. Забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів.
3.14. Брати участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).
3.15. Брати участь в обговоренні й вирішенні питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи
4.1. Організувати та проконтролювати одягання дітей після закінчення занять та їх безпечний вихід із навчального закладу.
4.2. Перевірити всі кабінети на наявність у них дітей. Проконтролювати їх вихід, якщо в цьому є потреба.
4.3. Закрити вікна, виключити всі електроприлади (комп'ютери).
4.4. Довести до відома завідувача дошкільного закладу про всі виявлені під час роботи недоліки та порушення з охорони праці.
4.5. Після закінчення занять необхідно уважно оглянути приміщення.
4.6. Упорядкувати робоче місце. Покласти журнал, зошити, наочне приладдя й інші матеріали у встановлене місце.
4.7. Звернута увагу на електроустаткування і електропроводку в приміщенні (наявність травмонебезпечних факторів). Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло.
4.8. Якщо при проведенні занять протягом дня психолог помітив які-небудь порушення з охорони праці, він зобов'язаний повідомити про це завідувача дошкільного закладу .
5. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При будь-яких ознаках аварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу та ін.) швидко оцінити обстановку.
5.2. У випадку аварійній ситуації забезпечити безпеку учнів і надання їм необхідної допомоги. Перевірити наявність учнів за списком у місці збору, якщо довелося покинути приміщення для занять.
5.3. Про аварійну ситуацію повідомити директора або представника адміністрації.
5.4. В умовах аварійної ситуації, запобігти виникнення паніки серед співробітників і вихованців.
5.5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою завідувача дошкільного закладу (або його представника) з обов'язковим дотриманням заходів особистої безпеки.
5.6. Евакуювати вихованців з приміщення треба швидко, але без паніки й метушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.
5.7. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й устаткування, погасити світло, щільно закрити двері, вікна, кватирки.
5.8. Дії психолога при пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки в дошкільному закладі.
5.9. Надавати першу долікарську допомогу потерпілим в аварійній ситуації. Прийоми та способи надання першої долікарської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженої завідувачем дошкільного закладу.
5.10. В усіх випадках виконувати вказівки завідувача дошкільного закладу.

Вітаємо, Вас!

Ви тут: Головна Охорона праці